Mahapurush Divas Observed at Assam Jatiya Bidyalay